Green Innovation

Tegenwoordig draait alles om duurzaamheid en milieubewust werken. Ook in de binnenvaart heeft het milieu een belangrijke rol gekregen. Er worden allerlei aanpassingen aan motoren gedaan. Nieuwe ontwikkelingen van casco’s en voortstuwingen staan niet stil. In havengebieden -waar wij als kraanschip veel baggerwerk verrichten- zijn de milieueisen ook drastisch toegenomen. Het is een goede keuze om innovatief te werken en te streven naar een betere, schonere en duurzame bedrijfsvoering.

Het innovatieplan

De eerste stap die gezet is om het kraanschip groen te maken, is het veranderen van brandstof. Wij zijn overgegaan op GTL Fuel brandstof die gebruikt wordt voor alle motoren aan boord van de Nooitgedacht.
Vervolgens is er een meting aan de pijp gedaan om te kijken wat de brandstof met de hoofdmotor heeft gedaan. De Caterpillar C18 was een CCR 1 motor, maar door het gebruik van de GTL is de hoofdmotor qua uitstoot drastisch naar beneden gegaan. Zo waren de uitstootcijfers lager dan de normen en eisen die gesteld worden aan CCR 2 motoren en hebben wij daardoor een CCR 2 certificaat op de hoofdmotor gekregen.

De tweede stap die gezet is, is het overgaan op een elektrisch systeem. Door aan boord gebruik te gaan maken van maar één elektrische generator, kan er een optimale brandstof besparing behaald worden, wat een lagere verontreinigde belasting geeft op het milieu. Ook is de installatie voorbereid op een uitlaatgassen nabehandeling systeem die de Co2 en Nox kunnen reduceren tot minimaal 80%.

Door dit elektrisch systeem is de boegschroef installatie en de PLM kraan uitgerust met een elektromotor die normaal gesproken door een dieselmotor worden aangedreven. Tevens is er een ‘microgrid’ installatie geïnstalleerd om het boordnet te voeden.

Door een geavanceerd ‘Power management systeem’ (PMS) is het mogelijk om de generator op het meest efficiënte toerental te laten draaien, zodat het verbruik en de uistoot tot een minimum gereduceerd wordt.

Het beoogd resultaat

• Het verlagen van de uitstoot van de Co2 en Nox
• Rendement verbetering
• Geluidsreductie

Toekomst bestendig

Door in te spelen op de in de toekomst gestelde emissie eisen is het toepassen van een elektrische/hybride aangedreven een pluspunt. Het kraanwerk is vaak midden in de stad en is in de nieuwe situatie dus ook schoon aan het werk (minder geluidsoverlast en minder uitstoot).